Zorg

 • We bieden zorg op maat van elk kind!

  ’t Karmelieten wil kwaliteitsvol onderwijs aanbieden voor elke leerling. Zorg en kansen bieden hoort bij goed onderwijs en daar willen wij garant voor staan. Om dit te realiseren willen we rekening houden met de grote verschillen (hoofd-hart-handen) tussen de leerlingen.

  Met een goed uitgebouwde zorg en vooral brede basiszorg bouwen we aan de ontwikkeling van alle leerlingen.

  Het zorgbeleid op school verloopt volgens het zorgcontinuüm uit het vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zowel op school-, leerkracht- als leerlingniveau wordt er gewerkt aan een zorgbrede school zodat elk kind maximaal ontplooit.

  Het zorgcontinuüm maakt het mogelijk de organisatie van het zorgbeleid in kaart te brengen. Samen met het zorgteam wordt gezorgd voor een zorgzame en handelingsgerichte aanpak waarin de klastitularis de spilfiguur blijft.

  Afhankelijk van de behoeften van de leerling zal de begeleiding een andere invulling krijgen. Waar de begeleiding in het begin van het continuüm dezelfde is voor alle leerlingen, wordt die in de volgende fasen intensiever en focust ze steeds op een kleinere groep van onze leerlingen. Naarmate de leerling meer ondersteuning nodig heeft, worden andere maatregelen genomen en verandert de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen.

  We blijven echter sterk inzetten op een breed uitgebouwde basiszorg (fase 0) zodat alle leerlingen zoveel mogelijk kunnen participeren aan het klasgebeuren.

  We streven naar een duidelijke en open communicatie tussen alle betrokkenen.
  Leerkrachten, ouders, leerlingen en CLB participeren actief en als partners, elk vanuit hun eigen deskundigheid.