Opvoedingsproject

 • De visie van onze school...

 • Voor jou

  Je mag zijn wie je bent

  en zoals je bent

  met je fouten en gebreken

  om te kunnen worden

  wie je in aanleg bent.

  En je mag het worden

  op jouw wijze in jouw uur.

  ( naar Dr. AA. Terruwe )

 • Visie als geloofsgemeenschap

  Een katholieke dialoogschool!
  • Ons pedagogisch project kadert in het bredere project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, wie je ook bent en wat je achtergrond ook is. Samen leven in dialoog met elkaar vinden we belangrijk. Vanuit het voorbeeld van Jezus nodigen we je uit op zoek te gaan naar wat leren en leven voor jou kunnen betekenen.
  • Kiezen voor een katholieke dialoogschool vraagt betrokkenheid van iedereen. Van ons mag je verwachten dat we je zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Onze school is voor je kind een leer- en leefwereld die bijdraagt aan de opvoeding die je je kind zelf wilt geven.
  • Kiezen voor een katholieke dialoogschool betekent vertrouwen stellen in de manier waarop wij als school vandaag het project van de katholieke dialoogschool vormgeven. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat je een echte partner van ons bent in de vorming van je kind. Dat houdt ook in dat je kind deelneemt aan de lessen rooms-katholieke godsdienst.
 • Visie als leergemeenschap

  We streven naar kwaliteitsonderwijs
  • Het kind staat centraal!
  • Elk kind wordt aanvaard en gerespecteerd.
  • Elk kind krijgt vorming aangepast aan zijn mogelijkheden en kan zich op die manier maximaal ontplooien; d. w. z. met het totale kind : hoofd (verstand) – hart (gevoel) – handen (werkkracht) wordt rekening gehouden, want elk kind is anders.
  • We zijn een dynamische school die open staat voor vernieuwing. Begeleiding en navorming van het team zijn daarvoor belangrijke hulpmiddelen.
 • Visie als leefgemeenschap

  Een “hechte” school- en klasgemeenschap!
  • We werken samen aan een verbindend klas- en schoolklimaat.
  • Onze aandacht en tijd besteden we voor het verwezenlijken van positief menselijke relaties tussen alle participanten (kinderen, ouders, personeel, schoolbestuur, CLB,…) zowel binnen als buiten onze school.
  • Onze school, onze klas is geen eiland. We werken zoveel mogelijk loyaal samen; ook de samenwerking met de parochiegemeenschap wordt niet uit het oog verloren.
  • Wij willen opvoeden tot sociale ingesteldheid en ruimdenkendheid. Jozefietenwaarden als familiegeest, gastvrijheid, gedrevenheid, aanpassingsvermogen, enthousiasme, verantwoordelijkheid… zijn hierbij onze pijlers.