Taal

  • Taal, de hele dag door !

    Wij bevorderen leesplezier en leesmotivatie door het werken met verschillende soorten teksten en boeken.
    Wij zetten in op begrijpend lezen en luisteren.