Milieu

 • Werken rond afval

  We sorteren afval op school. Lege drankverpakkingen, papier, restafval en GFT worden in verschillende vuilnisbakken gesorteerd.

  Nog beter dan sorteren, is afval voorkomen. Daarom vragen we om zo weinig mogelijk wegwerpmateriaal mee te geven naar school.

  Tips:

  Een blitse brooddoos en een handige koekjesdoos zijn hiervoor de oplossing. 

  Gelieve geen blikjes mee te brengen naar school. Een drankje kan in een navulfles meegegeven worden